Top

Equipaments IT

CONTROL Y MILLORA DEL PUE

CONTROL Y MILLORA DEL PUE

PUE (POWER USSAGE EFFECTIVENESS)

El mesurament del PUE en un Data Center ofereix informació al client sobre l’efectivitat energètica de les seves instal·lacions.

Aquesta informació serveix per escometre inversions amb infraestructures o equips que ofereixin millors rendiments.

Socored instal·la sensors de corrent en tots els punts que intervenen i podrà disposar d’un històric, amb infinitat de dades de gran utilitat per gestionar la seva energia del Data Center, on se l’assessorarà dels canvis que aportarien majors beneficis a la millora del PUE i en conseqüència de la despesa energètica:

• Consum real de cada màquina de climatització
• Rendiments dels SAIs
• Consums de serveis externs al CPD
• Desfasaments de càrrega entre línia A i línia B
• Mesuraments puntuals, etc.