Top

Data Center

DCIM – SOFTWARE DE GESTIÓ IT

LA GESTIÓ DEL DATA CENTER

Existeixen diverses eines per a la gestió del Data Center on la capacitat de gestió depèn de les necessitats i imaginació del IT Manager. El control del subministrament elèctric, la refrigeració, els costos, eficiència energètica, PUE, etc. indiquen la necessitat d’una nova orientació quant a la gestió de la infraestructura física del centre de dades.

És necessari un sistema que gestioni la infraestructura física que suporten els actius de IT. A més, ha de permetre integrar-se amb tots els sistemes per a una gestió holística de tot l’ecosistema del centre de dades complet.

Les organitzacions que s’enfronten a les complexitats de la disponibilitat, la consolidació del servidor, la virtualització i la gestió de l’energia busquen cada vegada més sistemes de gestió d’infraestructures físiques que siguin més intel·ligents donant una gestió del centre de dades proactiva mitjançant aplicacions de software integrades compartint una base de dades centralitzada, oferint disseny, supervisió en temps real, gestió de l’inventari i planificació gràcies a la simulació predictiva.

EXEMPLES D’EINES:

Control d’infraestructures

Un sistema de monitoratge ampliable, apte per les IT, que recopila, organitza i distribueix alertes crítiques, vídeos de vigilància i informació clau de tal manera que proporciona una visió completa d’entorns d’infraestructures físiques complexes des de qualsevol punt de la xarxa.

Control d’operacions

Visió de conjunt instantània de les operacions del centre de dades mitjançant la gestió de l’inventari, la calculadora de PUE, les alarmes en temps real dels dispositius i les estructures jeràrquiques segons la ubicació.

Control de costos i rendiment

Dades completes sobre els costos de l’ús energètic i l’eficiència energètica històrica i actual de la planta, identificant pèrdues energètiques i permetent millors valors PUE/DCiE a nivell de subsistemes.