Top

Equipaments IT

STS / ATS

STS ATS

ASSEGURA LA DISPONIBILITAT PERMANENT DELS EQUIPS CRÍTICS INFORMÀTICS I TELECOMUNICACIONS

Basat en un sistema de subministrament d’alimentació doble, els STS supervisa la qualitat de la tensió i transfereix automàticament la utilització des de la font prioritària a la font de reservasense cap interrupció..

• Transferència automàtica i manual
• Transferència sense superposició de les fonts
• Transferència sense pertorbar les utilitzacions
• Elecció d’una font prioritària
• Dissenyat per evitar errors de manipulació: visualització clara, senyals acústics i alarmes preventives
• Flexibilitat i adaptabilitat a diversos tipus d’aplicacions
• Compatible amb cada tipus de càrrega (lineal o no lineal amb qualsevol tipus de factor de potència i corrent ‘bec’) i sistema de distribució (monofàsic o trifàsic, amb o sense neutre)
• Accés remot a dades en temps real i des de qualsevol ubicació
• Àmplies funcions de comunicació (LAN, correu electrònic, port sèrie, contactes secs, BMS) que es poden adaptar a requisits futurs
• Sistema de rack de 19″ compacte de tipus “Hot Swap” (el més petit del mercat)
• Supervisió en temps real i serveis de manteniment
• Des de 16A fins a 4.000A