Top

Equipaments IT

SISTEMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE FUM

detencción precoz de humos

SISTEMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE FUM

El sistema de detecció precoç de fums consisteix en l’aspiració constant de l’aire en punts concrets del Data Center i és analitzat per sensors de molt alta sensibilitat, sent capaços de detectar fins a l’escalfament d’un cable abans que es produeixi fum visible.

Aquest sistema capaç d’alertar amb molta antelació a un sistema convencional on necessita una alta concentració de fum per contaminar els sensors, ofereix temps vital abans fins i tot que existeixi un problema greu dins del Data Center.

Un altre gran avantatge del sistema de detecció precoç de fum és que la majoria de trets d’extinció solen ser accidentals, producte de manteniment o d’ús indegut de la instal·lació. El sistema precoç alerta i evita aquest tipus d’accidents que són molt costosos per a la Sala d’Informàtica.

El Detector de Fum mitjançant tecnologia avançada de dispersió de llum en la seva Càmera d’Anàlisi per Làser (Nefelòmetre). Disposa d’1 presa (canal) per a connexió de canonada d’aspiració de l’aire mostrejat. Utilitza tecnologia d’ultrasons per al mesurament del cabal de l’aire aspirat.