Top

Els Principals Fabricants

EQUIPAMENTS IT PEL SEU DATA CENTER

L’evolució en els entorns informàtics fan necessaris una gran quantitat d’equipaments pel CPD amb la finalitat de millorar i garantir la seva continuïtat.

Socored ofereix als seus clients la integració d’equipaments IT dels principals fabricants, que aporten garantia, fiabilitat, seguretat i òptim rendiment al seu Data Center.