Top

Equipamientos IT

PDU (POWER DISTRIBUTION UNITS)

PDU (POWER DISTRIBUTION UNITS)

LES UNITATS DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTACIÓ

Les unitats de distribució d’alimentació monofàsiques o trifàsiques ofereixen control de l’estat i informació de potència..

Gràcies a les PDU intel·ligents tindrà visió de l’estat així com la capacitat energètica que disposa, reduint el risc de sobrecàrregues en les línies d’alimentació.

Inclouen models amb capacitat de gestió i mesura individual de cada presa de corrent i fins a 22kW de potència per regleta.

Models amb interfície Web inclosa per poder visualitzar el seu estat des de qualsevol navegador.