Top

Serveis

MANTENIMENT

el mantenimiento del cpd

EL MANTENIMENT DEL CPD

El manteniment del Centre de processament de dades és una operació crítica per a la continuïtat i bon funcionament.

Totes les instal·lacions han de disposar de manteniment donades les altes exigències de funcionament i rendiment que es demanden en un CPD, fins i tot sent instal·lacions destinades a aquest tipus d’ús.

Socored ofereix un únic punt de contacte per atendre el manteniment i les incidències que puguin sorgir en les infraestructures del Centre de Processament de dades.

El manteniment ha de ser personalitzat i específic per a cada CPD, donades les diferents modalitats i nivells que es poden oferir per assegurar la qualitat i consistència dels sistemes crítics intrínsecs del Data Center i els diferents tipus d’instal·lacions que trobem.

Socored li aconsellarà fins i tot abans de la creació del CPD de les consideracions a tenir en compte per a la facilitat de manteniment de les infraestructures associades als equips informàtics.

Podem distingir diversos tipus d’actuacions:

• Manteniment preventiu. Manteniment amb visites preventives per determinar mitjançant un protocol de servei estàndard, l’estat actual dels seus equips, assegurant la continuïtat.
• Manteniment predictiu. Dins del manteniment preventiu existeixen molts elements en el CPD que gràcies a la seva revisió mèdica constant notifiquen del seu envelliment o la seva sobreexplotació, alertant i informant al client de possibles problemes a curt termini.
• Manteniment Correctiu. Visites correctives amb personal entrenat i certificat pels nostres fabricants per atendre els seus requeriments en horaris 7 x 24 x 365.
• Altres actuacions. Neteja especialitzada de Data Center, sanejament de cablejat, etc.

Un sistema de gestió d’alarmes i avaries aconsegueix millorar l’eficiència i la rapidesa en les actuacions sobre les infraestructures avariades, així com mantenir un registre d’alarmes i senyals, gràfiques i historials de valors d’interès.

Infraestructures susceptibles de manteniment:

• Instal·lacions de climatització
• Protecció perimetral
• Il·luminació i il·luminació d’emergència
• Manteniment d’equipament de racks
• Instal·lacions d’electricitat
• SAIs i bateries
• Equips de commutació estàtics
• Grups generadors i de commutació
• Regletes de distribució en racks i equips
• Inspeccions i comprovacions físiques del cablejat d’electricitat i dades
• Detecció precoç, detecció convencional i senyalització contra Incendis
• Extinció d’incendis
• Control d’accessos
• Circuit Tancat de Televisió
• Gestor d’alarmes i supervisió del CPD