Top

Equipamientos IT

PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

protección electromagnética

PROTECCIÓ CONTRA LES RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES

equipamientosIT proteccion electromagnetica

Les radiacions electromagnètiques poden afectar negativament a equips crítics d’un Data Center; no és necessari que sigui un equip mèdic d’alta sensibilitat per a tenir en consideració aquest tipus de protecció.

Cada dia l’ús de l’electrònica augmenta i també augmenta l’exposició a camps electromagnètics. Els fabricants de hardware tenen en molt alta consideració aquest tipus de protecció a l’hora de dissenyar i fabricar-los, però convé prevenir a l’hora de la realització d’un nou Data Center garantir una atenuació i una protecció davant d’aquests camps electromagnètics, ja que el mateix apantallament del hardware moltes vegades no és suficient.

Socored realitza recintes amb alta protecció contra radiacions electromagnètiques amb atenuacions molt altes en una àmplia amplada de banda de freqüències.

Els nostres enginyers els assessoraran solucions específiques per a estàndards EMC, CE, FCC, Tempest, etc.