Top

Equipaments IT

SÒL TÈCNIC I ACCESSORIS

SUELO TÉCNICO Y ACCESORIOS

LA INSTAL·LACIÓ DE SÒLS TÈCNICS

La instal·lació de paviments elevats o sòls tècnics és un element necessari en tot Data Center. D’ells depenen la gestió del cablejat i distribució d’aire encara àmpliament usat per a la refrigeració.

Existeixen molts fabricants i tipus de sòls tècnics i accessoris. Socored treballa exclusivament amb materials dissenyats per a Data Centers on es tenen en consideració molts factors com:

• Materials ignífugs
• Alta capacitat de càrrega puntual
• Estructura de fosa amb suports regulables
• Conductivitat de la superfície per a eliminació d’electricitat estàtica
• Materials de gran resistència

Accessoris per a la gestió de la ventilació en sòl tècnic del Data Center tant per evitar la perduda de pressió on no és necessària amb raspalls modulars com a reixetes de ventilació amb control volumètric de l’aire on es requereix una cortina de ventilació.