Top

Equipaments IT

RRACKS I EQUIPAMENTS 19″

RACKS Y EQUIPAMIENTOS 19″

ELS EQUIPS INFORMÀTICS DE 19″

Els equips informàtics en l’estàndard 19″ són la realitat actual del CPD. La gran quantitat d’equips diferents en aquesta mesura estàndard, com poden ser, servidors, discos, cablejat estructurat, fibres de comunicacions, etc. i les necessitats dispars, tant de cablejat, electricitat i climatització, obliguen a adaptar i seleccionar les millors solucions d’arquitectura en els racks i els seus equipaments.

Els armaris 19″ (Racks) i accessoris han de complir amb diverses característiques mecàniques i de disseny, tant en resistència estructural per albergar els servidors i equips pesats, resistència a la corrosió, adaptabilitat entre components, optimització a les noves infraestructures de climatització, gestió de cablejat i distribució elèctrica, etc.

Per a una major facilitat d’ús i ergonomia en el CPD han de tenir-se en consideració diversos aspectes com poden ser, disposar d’un ampli ventall d’accessoris, fabricació de qualitat mitjançant certificacions, innovació i desenvolupament de nous productes segons l’evolució del mercat d’equips informàtics, etc.

equipamientosIT racks19

• Racks servidors
• Racks comunicacions
• Envoltants
• Accessoris interns
• Safates i guies lliscants
• Regletes 19″ PDU
• Tapes cegues HU
• Control d’accés en rack
• Monitoratge
• Software de gestió