Top

Data Center

CONECTIVITAT I NETWORKING

Conectividad y networking

LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

Les infraestructures de telecomunicacions són de gran importància per al desenvolupament tant de l’activitat al CPD com dels equips o centres que depenen d’aquest. L’ús de les tecnologies de comunicacions i vies d’informació han evolucionat i crescut exponencialment, augmentant les seves velocitats i exigències, amb el que una infraestructura adequada a les necessitats és fonamental. Els sistemes de cablejat i comunicacions han de dimensionar-se correctament tant en punts de connexió, ubicació d’aquests, qualitat de la xarxa, velocitat, protecció electromagnètica des de la base del projecte.

En el sistema de cablejat i comunicacions s’han de seguir estrictament detalls en les fases d’execució per mantenir les qualitats proposades amb el que s’han de cuidar les qualitats dels materials.

Finalment, i de vital importància per al bon funcionament, s’exigeix la certificació de cadascun dels elements de cablejat i punts de connexió, comparant-los amb els patrons de referència estàndard per a cada categoria de cablejat o tecnologia utilitzada. (ANSI/TIA/EIA-TSB-67, la norma EIA/TIA 568 i la seva equivalent norma ISO IS11801).

Xarxes de Cablejat Estructurat

Distribució de cablejat en coure tant a l’interior del CPD com als serveis d’oficines i llocs d’usuari. El cablejat ha de ser de la categoria correcta segons les exigències dels nostres equips i necessitats de comunicació. Cablejat de Cat6 i Cat7. El sistema de cablejat estructurat és una de les més importants infraestructures de comunicacions en la qual ens permet interconnectar els diferents equips i sistemes. El cablejat estructurat té com a major característica de la possibilitat de canvis i mobilitat d’equips personals, recursos, equips informàtics, amb el que ens permet una gran versatilitat i un cost reduït en els canvis i processos de manteniment.

Xarxes de Telefonia

Xarxes econòmiques i que permeten una gestió i manteniment a costos molt reduïts.

Xarxes de Fibra Òptica

  • Connexió de Fibra Òptica
  • Enllaços de Fibra Òptica
  • Certificació i Comprovació de xarxes
  • Xarxes de Fibra Òptica (punts de xarxa fins al lloc de treball)

Sistemes WireLess – WiFi

Sistemes per a Xarxes sense fils WiFi que ofereixen amplades de banda predictibles i qualitat de servei (QoS) a través de l’aire amb la fiabilitat, adaptabilitat i la seguretat necessària per a donar serveis convergents de veu i dades sobre una única infraestructura WLAN.