Top

Socored securitza el CPD de l’Ajuntament de Santander “en funcionament” i sense cap parada

El CPD estava situat en una ubicació amb riscos (històrics) d’inundació i de foc.

SOCORED ha realitzat un tancament amb un recinte de seguretat ignífug a més de la redistribució dels racks i màquines de climatització per augmentar l’eficiència i el rendiment de les màquines. També s’ha instal·lat un sistema de detecció digital d’aigua i detecció precoç de fum, així com un sistema automàtic d’extinció d’incendis amb agent Novec 1230.

Qualsevol esdeveniment d’alarma és immediatament remès als tècnics de SOCORED i els responsables de l’ajuntament amb un sistema de Monitorització d’infraestructures.