Top

Socored treballa a les instal·lacions d’energia fotovoltaica dissenyades exclusivament per al CPD

El CPD és una font de consum energètic constant durant tot l’any i qualsevol reducció d’aquest consum representa un important estalvi.

El sistema es basa en l’autoconsum sense acumulació i sense injecció a xarxa, aconseguint en molts Data Centers un PUE negatiu durant totes les hores d’insolació.