Top
detección de incendios en CPD

5 sistemes automàtics de detecció d’incendis a CPD

El centre de processament de dades és el cor de la teva empresa. I, com que compleix una funció fonamental en les operacions diàries de la teva organització, a Socored IT Solutions saben com n’és d’important garantir-ne la continuïtat i el funcionament adequat durant les vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies de l’any.

Amb més de trenta anys d’experiència al sector, Socored IT Solutions compta amb l’invaluable suport d’un equip de professionals en creixement permanent per oferir el millor servei de manteniment de data center i, també, la implementació de sistemes automàtics de detecció d’incendis a CPD.

Com que es tracta d’una empresa especialitzada en tot l’engranatge relacionat amb els centres de processament de dades, des de l’etapa de disseny, passant per la seva construcció i concloent en les tasques de manteniment, té la capacitat necessària per acompanyar-te durant tot el procés de gestió de la teva data center.

Detecció d’incendis a CPD

Perquè un centre de processament de dades funcioni correctament en tot moment, és fonamental comptar amb un sistema de detecció d’incendis adequat que permeti accionar ràpidament i, així, evitar-ne el deteriorament parcial o total per protegir la informació i les operacions de la teva empresa.

Els mini data center estan compostos per elements electrònics com ara cables, plaquetes, fonts d’alimentació, connexions elèctriques i equips informàtics. Això implica que hi ha risc d’incendi. Per això resulta de vital importància comptar amb sensors i dispositius que detectin la irrupció de foc tan ràpid com sigui possible.

Amb l’ajuda de sistemes d’última generació i tecnologia d’avançada, l’equip tècnic de Socored IT Solutions aplica tot el coneixement per evitar el sorgiment d’un incendi en CPD o, en última instància, reduir-ne al mínim les conseqüències.

5 sistemes automàtics de detecció d’incendis a CPD

Per garantir el perfecte funcionament de la vostra data center, és aconsellable implementar almenys un dels sistemes de detecció d’incendis en CPD que recomanem a continuació.

Central automàtica de detecció d’incendis

Compleix un paper central en la localització de foc, en rebre, processar i executar la informació que rep a través dels sensors i polsadors, disparant les prealarmes i alarmes, o directament activant el protocol per a l’extinció d’incendi a CPD.

Detecció precoç

És millor prevenir que guarir. Per aquest motiu, a Socored IT Solutions disposen de la millor tecnologia per analitzar permanentment l’estat de l’aire que circula a través del teu CPD. Aquests sensors dʻalta sensibilitat milloren els temps de resposta.

Detectors d’incendi

També es poden implementar sensors capaços de detectar partícules de combustió invisibles, a més de fum, per activar el protocol d’extinció com més aviat millor.

Reducció d’oxigen

Permet reduir el percentatge d’oxigen al CPD per evitar la propagació o el desenvolupament del foc.

Sistemes integrats

Per a la detecció precoç del foc i la seva extinció automàtica amb l’agent extintor Novec 1230, es troba disponible el sistema DET-AC.