Top
mantenimiento del cpd

Actualitza el teu CPD amb manteniment professional

El manteniment i serveis CPD TI IT resulta de vital importància per al correcte funcionament de l’CPD (Centre de Processament de Dades). S’estima que gairebé un 50% de les interrupcions que es produeixen en els equips de processament de la informació d’una organització són per fallades en la infraestructura de l’hardware. És fonamental comptar amb estratègies adequades de manteniment dels CPD per evitar riscos i costos.

El manteniment d’un CPD

El manteniment d’un centre de dades es basa en tres punts fonamentals:

  • Planificació de manteniment.
  • Personal qualificat i homologat.
  • Servei de manteniment que reuneixi el coneixement i les certificacions del seu personal.
    Un efectiu manteniment i serveis CPD TI IT aconseguirà que el nostre centre de dades romangui sempre actualitzat i funcionant correctament. Això ha de realitzar-se periòdicament perquè el rendiment sigui l’adequat. Si no comptem amb un manteniment professional pot arribar a reduir-se la vida útil de l’CPD.