Top
deteccion de incendios en cpd

Automatització de detecció d’incendis a un CPD

La detecció d’incendis en un CPD (centre de processament de dades) és indispensable. T’expliquem com funcionen els sistemes automàtics més eficaços.

Central automàtica de detecció

S’encarrega de la recepció, el processament i l’execució dels senyals rebuts en detectors i polsadors, entre altres elements. S’encarrega d’activar les alarmes i engegar el sistema d’extinció.

La detecció precoç

Es tracta de l’anàlisi constant de l’aire que circula per una canonada sobre una àrea concreta. A través de la seva aspiració, s’aconsegueix una resposta eficaç i s’obté la localització immediata del focus de l’incendi.

Sensors iònics o òptics

S’encarreguen de detectar la presència de partícules de combustió i de fum. Són molt ràpids, cosa que permet que actuïs immediatament amb l’equip d’extinció que prefereixis.

Si tens un negoci, no dubtis a utilitzar un sistema de detecció d’incendis en un CPD per garantir la seva protecció.