Top

Conclouen amb èxit la instal·lació i posada en marxa dels 2 CPDs de Finanzauto en el nou edifici d’Arganda de Rei

En els mesos de setembre i octubre Socored IT Solutions, SA ha finalitzat els treballs de trasllat i instal·lació dels nous CPDs de Finanzauto a Arganda de Rei.

Les dues sales tècniques compten amb una infraestructura de seguretat incloent redundància en el sistema de climatització, SAI modulars i independents per a cada línia d’alimentació (A + B).

Aquests SAIs són modulars per a dotar-los de doble redundància i amb possibilitat de creixement de la demanda de potència en el futur.

Tant el CPD de Back-up com el CPD principal compten amb sistemes de supervisió i monitorització d’alarmes.

El trasllat dels equips informàtics i la migració s’han realitzat en dues fases diferenciades per tenir sempre un CPD operatiu de back-up.