Top
CPD-monitorización-control-y-supervisión

CPD monitorització, control i supervisió

El monitoratge d’alarmes en un CPD rack et permet controlar de manera eficient totes les infraestructures Edge Computing de la teva companyia. Amb aquest sistema quedaran sota control els paràmetres crítics i els punts fonamentals per al rendiment programat de les tasques, equips, ubicacions i servidors.

Què inclou la monitorització d’alarmes en un CPD rack?

Aquestes monitoritzacions amb focalització en punts claus i en servidors rack t’ofereixen gran informació. Posteriorment, amb aquestes dades pots controlar sense problemes tots els aspectes de la instal·lació. Les seves principals característiques són:

· Control absolut de el Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI).

· Coneixement dels nivells de climatització (temperatura i humitat).

· Associació de grup electrogen.

· Gestió d’administrador, editors i usuaris.

· Visualització senzilla dels resultats recollits de la realitat higrotèrmica a les zones preconfigurades per al seu registre.

En definitiva, el monitoratge d’alarmes en un CPD rack t’ajuda a estar més tranquil. ¡Instal·la-!