Top
EL-MANTENIMIENTO-DEL-CPD-1

EL MANTENIMENT DEL CPD

El manteniment i serveis CPD TI IT dins de les infraestructures crítiques de l’CPD Centre de procés de dades o Mini Micro és una obligació per a la continuïtat i bon funcionament. Totes les instal·lacions han de disposar de manteniment i serveis CPD IT TI donades les altes exigències de funcionament i rendiment que es demanen en un CPD Centre de procés de dades i mini micro Data Center.

Socored IT Solutions, ofereix un únic punt de contacte per atendre el manteniment i serveis CPD TI IT multidisciplinari i les incidències que puguin sorgir en les infraestructures del gran / mitjà CPD Centre de Procés de Dades així com en els Mini Micro Data Centers repartits per delegacions o de petits processos.

El manteniment ha de ser personalitzat i específic per a cada CPDCentre de procés de dades o mini Micro Data Center, donades les diferents modalitats i nivells que es poden oferir per assegurar la qualitat i consistència dels sistemes crítics intrínsecs de el Data Center i els diferents tipus de instal·lacions que trobem.

Socored IT Solutions, li aconsellés de l’manteniment i serveis TI IT fins i tot abans de la creació de l’CPD Centre de procés de dades o en l’elecció de l’mini micro data center, de les consideracions a tenir en compte per a la facilitat de manteniment de les infraestructures associades als equips informàtics.

L’experiència aportada en el manteniment i serveis TI IT de Socored IT Solutions, amb la seva innombrable quantitat de CPD Centre de procés de dades i mini micro Data centers, fa que les infraestructures associades disposin d’una continuïtat i seguretat per a un bon funcionament sense parades.

Podem distingir diversos tipus d’actuacions dins de l’manteniment i serveis TI IT:

Manteniment preventiu. Manteniment i serveis TI IT amb visites preventives per determinar mitjançant un protocol de presa de dades i revisió de les infraestructures conèixer l’estat actual de les seves infraestructures de CPD Centre de procés de Dades o mini micro Data Center, assegurant la continuïtat.

Manteniment predictiu. Dins el manteniment preventiu ha molts elements en el CPD Centre de procés de dades o mini micro Data Center que gràcies al seu revisió constant notifiquen del seu envelliment o la seva sobreexplotació, alertant i informant el client de possibles problemes en curt termini.

Manteniment Correctiu. Visites correctives amb personal qualificat i certificat pels nostres fabricants per atendre els seus requeriments en horaris 7 x 24 x 365 amb gran experiència en CPD Centre de procés de Dades i mini micro Data Center.

Altres actuacions. Neteja especialitzada de CPD Centre de procés de Dades i mini micro Data Center, sanejament de cablejat, trasllat d’equipaments, parades i arrencades, proves i commissioning, etc.

Un sistema de gestió d’alarmes i avaries aconsegueix millorar l’eficiència i la rapidesa en les actuacions sobre les infraestructures avariades, així com mantenir un registre d’alarmes i senyals, gràfiques i historials de valors d’interès.