Top
redes fibra

Infraestructures de telecomunicacions xarxes fibra

Les infraestructures de telecomunicacions XARXES Fibra són un nexe fonamental per a la comunicació interna de la teva empresa i, amb més èmfasi, per enfortir els vincles portes cap a fora. És per això que resulta de vital importància dissenyar i estendre un sistema de cablejat que s’emmotlli a les necessitats específiques de cada organització.

Una pràctica recomanable per garantir el funcionament adequat de l’ecosistema comunicacional resideix a delegar tot el procés, des de l’esbós inicial fins a la posada en marxa de les operacions, a una companyia experta en la matèria, com Socored IT Solutions, líder en la implementació d’infraestructura de telecomunicacions.

Trenta anys d’experiència en el disseny i la construcció de centres de processament de dades avalen la seva trajectòria, impulsada per un equip de treball integrat per professionals i tècnics altament capacitats. A més, ofereix un servei de manteniment integral i especialitzat a mida de cada empresa o organització.

Què són les infraestructures de telecomunicacions i quines en són les funcions?

Les infraestructures de telecomunicacions REDES Fibra consisteixen en un conjunt integrat per equipament tecnològic, cablejat i dispositius tècnics que compleixen la funció de transportar els serveis de comunicació a través del teu centre de processament de dades o dels equips i centres perifèrics.

El creixement del sector i la permanent evolució de les tecnologies de la comunicació han incrementat de manera exponencial les velocitats i les seves exigències, cosa que demana la posada en marxa d’una infraestructura d’acord amb els requisits de cada institució o empresa en particular.

Això requereix, a més, una planificació correcta dels sistemes de cablatge, comprenent la seva extensió, les dimensions, els punts de connexió, el seu recorregut i fins i tot la protecció electromagnètica. Una projecció apropiada de tot el sistema permetrà optimitzar-ne el funcionament, reduint costos i minimitzant els inconvenients a futur.

Tant per a la construcció dels centres de processament de dades com de les infraestructures de telecomunicacions de la teva empresa, és important posar èmfasi en la qualitat dels materials utilitzats. Això estendrà la vida útil de tots els components i redundarà en un major profit del sistema.

Components duna infraestructura de telecomunicacions

A l’hora d’encarar la construcció d’aquest tipus d’infraestructures de telecomunicacions, és fonamental conèixer quins són els components principals. Aquí n’esmentarem quatre, a saber:

Xarxes de cablatge estructurat

El cablejat de coure s’ha de distribuir correctament, seguint un pla previ, dins del CDP i cap als diferents sectors com a oficines i llocs d’usuari, a més dels equips i sistemes necessaris.

Xarxes de telefonia

Es tracta de xarxes de baix cost, ideals per a pressupostos més ajustats. Són simples per gestionar i econòmics per al seu manteniment.

Xarxes de fibra òptica

Empreses com Socored IT Solutions s’encarreguen de fer els enllaços i les connexions de fibra òptica a la teva empresa, utilitzant materials de qualitat que permeten certificar i efectuar la comprovació de les xarxes.

Sistemes WireLess

També es poden instal·lar xarxes sense fil amb amplades de banda estables i d’alta qualitat de servei, adaptant-se a les exigències i necessitats de la teva companyia.