Top
Infraestructuras Edge Computing

La importància de les infraestructures Edge Computing a l’empresa

Les infraestructures Edge Computing són una de les claus de l’èxit empresarial. Descrivim a continuació les principals característiques.

Parts essencials d’una infraestructura de Edge Computing

Són quatre i cadascuna té un paper imprescindible, tal com es descriu a la llista següent:

Endpoints. És el punt que connecta el dispositiu de cada usuari a la pròpia infraestructura.
Edge Network. Combina la infraestructura amb el programari emprat per a la programació. El seu objectiu és atendre les sol·licituds rebudes.
Gateways. Faciliten la connexió entre cada node edge i els centres de dades.
Cloud. Són els backends que milloren el processament de dades i el seu emmagatzematge de manera virtual.

La sinergia entre aquests quatre elements ajuda a les infraestructures Edge Computing a potenciar la competitivitat i la connectivitat. L’habilitació de l’Edge per SDN i NFV permet utilitzar una alternativa per guanyar temps i reduir esforços del sistema instal·lat.