Top
mini micro data center

Els beneficis que aporta un Mini Micro Data Center a una empresa

Un Mini Micro Data Center és una solució modular que conté totes les instal·lacions necessàries perquè els equips informàtics d’una empresa funcionin amb la màxima eficiència i fiabilitat.

És a dir, es tracta d’un mini CPD (Centre de Procés de Dades) al qual es pot dotar dels màxims nivells de seguretat en un espai menor.

Beneficis que proporciona un Mini Micro Data Center a una empresa

Entre els beneficis més destacats que ofereixen a les empreses és possible destacar els següents:

  • Total fiabilitat en la producció.
  • Millora de la imatge de marca gràcies al suport tecnològic.
  • Aporta tranquil·litat, ja que la informació està totalment protegida contra robatoris, aigua, foc, etc.
  • Conseqüències financeres positives gràcies a la millora en la producció.
  • La protecció física es veu ampliada.

En definitiva, un Mini Micro Data Center és fonamental per a una empresa i li aporta una gran quantitat de beneficis.