Top
mantenimiento cpd

Manteniment i serveis CPD TI IT per a empreses

Per garantir el funcionament correcte d’un centre de processament de dades (CPD) és fonamental dipositar les tasques en mans expertes, capaces de brindar un servei que s’adapti a les característiques puntuals de la data center. Com l’empresa Socored IT Solutions, especialista en manteniment i serveis CPD TI IT.

Com que el centre de processament de dades forma part de l’engranatge central de la teva organització, complint una funció bàsica i elemental pel que fa a la conservació de dades i informació rellevant de la companyia, el seu manteniment i posada a punt adequat és una tasca que no pot quedar a les mans de l’atzar.

Amb el suport de més de trenta anys d’experiència al sector, Socored IT Solutions compta amb un equip de professionals i tècnics altament capacitats per acompanyar-te durant tot el procés: des de les primeres consultes i l’assessorament inicial, passant pel disseny i la construcció de data center, fins a les tasques de manteniment.

Què és un CPD i quina funció té?

El centre de processament de dades és una infraestructura que posseeix equips tecnològics, instal·lacions i equips informàtics que emmagatzemen operacions, dades i informació central per a una empresa o organització.

Aquests data center, les dimensions del qual poden variar depenent de l’envergadura de la companyia i de la quantitat d’operacions i dades que hagi de conservar, són capaces de processar, tractar i comunicar la informació vital de l’empresa.

Són tan importants per a la vida diària institucional que, actualment, se n’ha estès àmpliament l’ús: tant companyies públiques com privades i organitzacions de tota mena s’han abocat a la implementació de CPD’s per al resguard i el processament de les seves dades.

Quines són les tasques de manteniment de CPD?

Cada centre de processament de dades és un món i té característiques específiques que demanen un abordatge especialitzat de les tasques per a la seva apropiada conservació. Però, a grans trets, hi ha tres tipus diferents de manteniment que has de tenir en compte per assegurar el funcionament normal del teu mini data center. Aquí els repassem:

Manteniment preventiu

És el que es realitza a través de visites i revisions periòdiques i programades per part d’un tècnic especialitzat. S’executa un protocol estàndard a partir del qual es revisa i corrobora l’estat dels equips de la vostra data center, garantint que tots els seus components es trobin en bones condicions operatives.

Manteniment predictiu

Els centres de processament de dades compten amb dispositius que permeten detectar de manera preventiva una possible falla a curt termini. És possible monitoritzar la seva temperatura o fins i tot l’antiguitat dels elements per evitar problemes que puguin afectar el treball continu del teu CPD.

Manteniment correctiu

Socored IT Solutions vetlla pel bon funcionament de la teva data center les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l’any, acudint a la teva empresa quan sigui necessari per fer els arranjaments i les correccions necessàries.