Top
Modelos-y-conceptos-de-refrigeración-más-usados-en-Data-Centers

Models i conceptes de refrigeració més usats en Data Centers

Instal·lar un sistema de refrigeració òptim és fonamental per assegurar el bon funcionament del teu data center, evitant qualsevol tipus d’error.

Opcions més utilitzades per a un sistema de refrigeració funcional

La refrigeració Free-Cooling CPD Rack ens permet aprofitar el fred de l’exterior i genera un estalvi considerable de costos d’operació. També redueix a gran escala el PUE i els costos d’infraestructures.

En canvi, el Direct-Free-Cooling CPD Rack utilitza l’aire exterior fred i el filtra a l’interior de l’CPD a través d’una estricta regulació amb la qual manté els nivells adequats de temperatura i humitat.

Addicionalment, podràs tenir en consideració altres de les nostres opcions, com els sistemes in-line de refrigeració, illes fredes i calentes, els sistemes d’expansió directa, water cooling i complementaris.

En conclusió, un sistema de refrigeració de qualitat ens permet assegurar el bon funcionament de les teves data centers, allargant la seva vida útil i millorant el seu acompliment.