Top
Mantenimiento y servicios CPD TI IT

monitoratge d’alarmes del CPD rack continuat

Dur a terme un correcte manteniment i serveis CPD TI ha de ser una de les prioritats, especialment si es vol assegurar un funcionament correcte. L’alta exigència d’un centre de processament de dades obliga a fer una monitorització constant per evitar qualsevol tipus d’avaria.

Fases principals del manteniment i serveis CPD TI IT

A causa de les diferents modalitats d’una data center, el manteniment ha de ser completament personalitzat i a mida. D’aquesta manera, s’aconseguirà assegurar la qualitat i la consistència de cada sistema.

Tot i això, és fonamental adoptar un protocol preventiu que permeti revisar les infraestructures actuals i, per tant, corregir possibles avaries que es donin en el futur. Es podrà anticipar la renovació de les diferents peces i programar cada neteja que s’hagi de dur a terme. Per això, el manteniment i els serveis del CPD TI IT són de vital importància.