Top
monitorización alarmas CPD rack

Precisió en la climatització redundant CPD rack

L’ús cada vegada més extensiu dels centres de processament de dades afavoreix l’avenç tecnològic aplicat a la cura i el manteniment d’aquestes infraestructures, indispensables per a la conservació i el resguard d’informació de valor per a les empreses. En aquest context, és vital utilitzar un sistema de monitorització alarmes CPD rack.

Les empreses del rubro de la tecnologia de la informació, com és el cas de SOCORED IT Solutions, no només es dediquen a dissenyar i construir des dels seus fonaments tota l’estructura que conforma un centre de processament de dades, sinó que també adrecen la seva atenció a un punt central: la cura i el manteniment dels sistemes.

Servint-se de les últimes tecnologies al mercat i prenent com a punt de partida els més alts estàndards de seguretat i certificació, aquestes companyies posen el focus a garantir el funcionament adequat dels servidors i la protecció dels dispositius electrònics que donen vida a un CPD.

La monitorització alarmes CPD rack, un aspecte clau

No hi ha un bon servei si no hi ha monitoratge! Aquesta etapa és fonamental en tot l’engranatge que implica el resguard de les dades sensibles i de valor elevat per a les empreses, perquè permet mantenir un control en viu i en directe de l’estat de tots els components del sistema.

Durant el procés de disseny d’un centre de procés de dades, juga un paper vital la configuració de l’entramat de control i monitorització. Aquest aspecte és important per aconseguir un registre detallat de tots els paràmetres rellevants i que intervenen en el rendiment dels servidors.

És a través del monitoratge alarmes CPD rack que es garanteix un control apropiat dels sistemes i equips electrònics en tot moment, per detectar la irrupció de possibles falles en temps real, contenir el dany i evitar desviacions de les variables a partir de l’aplicació de mesures correctives immediates.

3 punts fonamentals en el monitoratge alarmes CPD rack

Si bé hi ha múltiples aspectes a tenir en compte per optimitzar la monitorització alarmes CPD rack, aquí destaquem tres tipus importants que no s’han de passar per alt.

  • Instal·lar sensors en punts crítics

És clau reconèixer i detectar els equips i sectors crítics on s’han d’instal·lar els sensors de monitorització, per rebre alertes immediates que ens permetin revertir les falles el més ràpid possible.

  • Verificar tots els paràmetres

És important tenir en consideració dades vitals dels servidors i dels racks com ara la temperatura, la humitat i el consum.

  • Configuració d’alertes

Gairebé tan important com la instal·lació dels sistemes de monitorització és la correcta configuració de les alarmes que donin avís d’una eventual falla.

Això permetrà solucionar el problema immediatament, millorant les condicions del CPD i reduint els costos derivats.

ritat i mini data center amb tecnologia de darrera generació.

Contacta amb Socored i deixa’t assessorar

Si ets una empresa i necessites suport o millorar la climatització redundant CPD rack posa’t en contacte amb nosaltres i t’assorarem, perquè puguis aconseguir el millor rendiment al teu CPD, així com disposar d’una empresa experta en seguretat per protegir les teves dades en armaris de seguretat i mini data center amb tecnologia de darrera generació.

Som experts la monitorització d’alarmes al CPD, així com en les necessitats d’un continu en l’energia i la protecció de les dades emmagatzemades als centres de processos de dades, per la qual cosa si necessites assessorament o millorar les teves instal·lacions posi’s en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a millorar i protegir les teves instal·lacions, així com de protegires davant de diferents imprevistos.