Top
freecooling CPD rack

Refrigeració per a data centers: free cooling CPD rack

Free-Cooling CPD Rack: Regrigeració del CPD

La vida útil d’un centre de processament de dades depèn, gairebé exclusivament, de les tasques de manteniment que es facin de forma periòdica, de l’entorn on es trobi i, fonamentalment, de l’equipament instal·lat. En aquest sentit, mai no poden faltar els sistemes de refrigeració que li permetin al CPD assolir un òptim rendiment.

No podeu deixar a l’atzar el resguard de la informació més rellevant. És per aquest motiu que en els darrers anys cada cop més companyies s’inclinen per protegir els seus servidors en armaris rack, destinant un sector de la infraestructura a albergar la quantitat necessària de data centers per maximitzar la cura de dades sensibles.

Però aquest és només el primer pas. És fonamental complementar els centres de processament de dades amb dispositius que permetin millorar-ne el funcionament, incrementar-ne la seguretat i controlar cada mínim detall de tots els seus circuits.

Per això, a l’article d’avui, l’equip de Socored IT Solutions presenta un informe amb els sistemes de refrigeració més recomanats.

Què són i per a què serveixen els sistemes de refrigeració?

Com veurem a continuació, aquests sistemes tenen diverses característiques en funció del model que s’adquireixi i del tipus de mini data center que es pretengui optimitzar. En essència, es tracta de dispositius que mantenen una temperatura baixa i estable dins de l’armari, evitant falles de qualsevol naturalesa que posin en risc els servidors.

Aquí veurem les millors opcions disponibles al mercat, que són també les més utilitzades.

Free-Cooling CPD Rack

De vegades, l’aprofitament dels recursos naturals pot ser la millor solució per al vostre centre de dades. Per exemple, la tècnica del Free Cooling CPD es basa en la utilització del fred exterior per climatitzar l’interior del data center, disminuint el consum d’energia i reduint considerablement els costos.

Es poden fer servir dos tipus de sistemes. Un és el de refrigeració FreeCoolingCPD Rack Indirecta (que compta amb intercanviadors daire i aigua) i laltre és el de refrigeració Freecooling CPD Rack Directa, que consisteix a introduir laire fred de lexterior (prèviament filtrat) a linterior del CPD.

Illes fredes o calentes

Un altre mètode per incrementar la capacitat de refrigeració de CPD és aïllar el volum fred i separar-lo del calent per optimitzar el funcionament dels equips de climatització que es posseeixin, tant d’impulsió al terra tècnic o d’impulsió al passadís fred.

Sistemes Interns de Refrigeració

Consisteix a fer servir gas o líquid refrigerant amb elevada capacitat de refrigeració. Tenen la capacitat d’oferir una potència de dissipació al voltant dels 40kw en un únic CPD rack.

Water Cooling

Es basa en la utilització daigua freda i intercanviadors daigua i aire dalta potència. Aquesta característica els converteix en una alternativa ideal per implementar-la en centres de processament de dades mitjanes i grans.

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PER A LA SEVA CPD 

A SOCORED IT Solutions dissenyem, construïm i mantenim Centres de Procés de Dades des de fa més de 30 anys, i ho fem planificant i integrant les millors infraestructures disponibles al mercat. El nostre equip està a la vostra disposició per tal de garantir la continuïtat, disponibilitat i eficiència del vostre CPD basant-nos en els més exigents estàndards de certificació.

Assegureu la vostra informació amb el mini data center d’alta protecció que millor s’ajusti a les necessitats de la vostra empresa.

Protegim els seus servidors dins dels armaris rack de seguretat TI Mini Data Center contra els principals riscos físics com el robatori, vandalisme, forces naturals, aigua i foc entre altres.