Top
mini data center

Si tens poc espai instal • la un mini data center

El mini data center és una forma útil de protegir els servidors de qualsevol tipus d’accident o robatori. Aquest model d’armari et garanteix la seguretat de les dades que tens emmagatzemades.

Mini data center: la protecció contra qualsevol atac

El principal avantatge que ofereix el mini data center és el seu alt grau de seguretat. Això ho fa un element fiable per resistir qualsevol atac. La hermeticitat que ofereix et garanteix que no entrarà ni pols ni aigua. Disposa de la classificació IP56 d’acord amb la norma EN 60529. A més, ha estat examinat amb anterioritat i compta amb el certificat de la norma EN 1630 anti intrusió en cas d’obertura.

Els models de mini data center també són segurs contra explosions. Està certificat segons les normes EN 13.123-2 / 13.124-2. Estan fabricats amb materials ignífugs, de manera que resisteixen els danys que pot provocar el foc durant un incendi.