Top
sistemes automàtics de detecció d'incendis a CPD

Sistema automàtics de detecció d’incendis al CPD

Dins dels sistemes de control i seguretat, el sistema automàtic de detecció d’incendis al CPD és responsable d’actuar ràpidament i de manera eficaç davant de qualsevol senyal d’incendi, amb l’objectiu de protegir els sistemes, equips i personal d’una instal·lació.

Com actua un sistema automàtic de detecció d’incendis a CPD?

Aquest sistema automàtic de detecció d’incendis actua de manera gairebé immediata, i se serveixen d’aparells com detectors de calor, de fum i de flames, que es posen en acció davant del senyal més lleu del foc, a més d’altres sensors i dispositius que es activen de manera automatitzada.

En general, aquests sistemes automatitzats de detecció d’incendis, dins dels centres de processament de dades, ofereixen una gran fiabilitat i disposen de sensors de gran sensibilitat, per la qual cosa actuen de manera gairebé instantània, aconseguint uns temps de resposta molt ràpids.