Top
sistemas automáticos de detección de incendios en CPD

Sistemes automàtics de detecció d’incendis a CPD

Els sistemes automàtics de detecció d’incendis en CPD contribueixen a protegir millor un element important de l’estructura informàtica d’una empresa.

Característiques de la instal·lació

Es distribueixen de sensors de temperatura, que queden repartits pels cableductes i les comportes de ventilació. A més, es creen zones delimitades, es col·loquen polsadors i es connecten tots amb una central automàtica.

La central és l’encarregada d’enviar el senyal de prealarma, alarma o extinció quan es percep una alteració. És habitual apostar per la detecció precoç i la fiabilitat que ofereixen els sensors òptics que posen en funcionament el sistema d’extinció quan perceben la presència de fum.

Els agents emprats són el Novec 1230, l’aigua nebulitzada i l’FM 200, entre d’altres. Els sistemes automàtics de detecció d’incendis en CPD confirmen la seva eficàcia i adaptabilitat per extingir ràpidament qualsevol conat de foc. Tota empresa amb equips informàtics els hauria d’instal·lar.