Top
CPD Ayuntamiento Santander

Ajuntament de Santander (Fase 2 – Millora d’infraestructures CPD)

Socored protegeix i segueix equipant amb diverses millores les infraestructures de el CPD principal de l’Ajuntament de Santander:

Fa tan sols 3 anys que Socored va realitzar la primera fase dels treballs de reforma de l’CPD de l’ajuntament de Santander. El propòsit era realitzar una sèrie de millores i equipaments per a dotar les infraestructures CPD de major seguretat física. La instal·lació de les diferents infraestructures de el CPD es van realitzar en funcionament i sense afectar la producció ni continuïtat de l’servei.

  • Construcció de sala de seguretat ignífuga segons la norma EN 1047/2.
  • Instal·lació d’un sistema de detecció de fums precoç per aspiració de VESDA.
  • Instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica per agent Novec 1230 (3M).
  • Instal·lació d’un sistema de detecció d’aigua perimetral extern i intern a l’CPD.Instal·lació d’un sistema de Monitorització d’infraestructures CPDd’APC NETBOTZ.
  • Compartimentació de volums d’aire calent / aire fred mitjançant lames de PVC per a donar major rendiment a sistema de Climatització de el CPD.

Durant el segon trimestre del l’any 2018 Socored executa la segona fase de millora en la seguretat de les infraestructures CPD de l’Ajuntament de Santander amb les següents principals accions:

  • Instal·lació de nou SAI redundant APC Symmetra PX 48.
  • Instal·lació d’unitats ATS.
  • Instal·lació de sistema de refrigeració independent Free Cooling amb unitat refredadora + 2 unitats inRow.
  • Instal·lació de grup electrògen automàtic insonoritzat de 125Kva exclusiu per al CPD.
  • Instal·lació d’una plataforma DCIM – Data Center Expert per a la integració de totes les infraestructures CPD.

Com la vegada anterior, tots els treballs es realitzen sense la necessitat de parada d’el CPD i així seguir mantenint el servei i la continuïtat de l’CPD.

Anteriorment a la segona fase, el CPD disposava de dues fonts d’alimentació: un d’un SAI MGE de 60 kW i la segona font era directa de la companyia elèctrica. A més, aquest SAI no era exclusiu de l’CPD ja que també donava servei a altres usuaris.

En aquest projecte es va instal·lar un nou SAI de 48 kW APC-Schneider Symmetra PX 48 (modular) dotant el CPD d’una línia d’alimentació elèctrica exclusiva i independent per a les fonts principals. Totes les fonts d’alimentació de tots els equips de l’CPD es van connectar a aquest SAI, deixant la font B per al SAI MGE que ja disposava el CPD.

El UPS Symmetra inclou els mòduls de protecció en el propi equip evitant realitzar nous quadres elèctrics externs.

Es van instal·lar PDUs d’APC passives en els racks de servidors i aquestes anaven connectades directament als mòduls de distribució de l’Symmetra.

Per completar la total independència entre les dues línies d’alimentació es van instal·lar 3 ATS de 16A on es van connectar tots els equips de l’CPD no crítics que només tenen una única font d’alimentació, d’aquesta manera tots els equips de l’CPD tenen garantida la continuïtat bé sigui pel SAI antic MGE o pel nou SYMMETRA PX 48.

La refrigeració de l’CPD de l’Ajuntament de Santander consta de dues màquines perimetrals Uniflair sèrie Leonardo i Amico d’expansió directa, aquestes màquines a més de no garantir una redundància N +1 per les seves potències de refrigeració, no disposen d’un rendiment optimitzat com les màquines actuals.

Per aquesta raó, l’ajuntament va voler dotar el CPD d’un sistema d’última generació amb compressors inverter i bateries Free Cooling per aprofitar el fred de Santander per a la refrigeració de l’CPD.

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una unitat de refrigeració Schneider sèrie ISAF de 60 kW amb dipòsit d’inèrcia i amb dues bombes, compressors Inverter i sistema free Cooling

La nova instal·lació de refrigeració ha dotat a l’CPD d’un sistema independent a l’anteriorment instal·lat, de diferent tecnologia i ha passat a ser el principal sistema de refredament, deixant les màquines perimetrals únicament per al control de la humitat i la redundància.

Subministrament, instal·lació i posada en marxa de dues unitats de refrigeració de tipus inRow model ACRC301H d’APC -Schneider

Les unitats inRow doten el CPD de l’Ajuntament d’un potent sistema de refrigeració amb un alt rendiment, aconseguint reduir el consum de l’CPD i millorant el PUE de forma dràstica de totes les infraestructures CPD.

Una de les millores més importants en aquesta nova obra d’adequacions de les infraestructures CPD de l’Ajuntament de Santander va ser eliminar el risc de caiguda de l’CPD per fallada de subministrament elèctric de la companyia.

Aquest factor de vital importància per a la continuïtat de l’CPD cal corregir-perquè quan passi un tall de subministrament elèctric, no es produeixin majors abastos. Coneixem que les parades sempre ocorren en el pitjor moment i que el nostre SAI disposa d’una autonomia limitada. Quan ocorre el rellotge de compte enrere és de vegades massa curt per o seguir donant servei o per apagar de forma controlada el nostre CPD.

Socored va realitzar la instal·lació en la coberta de l’edifici de l’ajuntament de Santander, un grup electrogen insonoritzat d’exterior de la marca Himoinsa de 125 kVA amb un quadre de commutació automàtic. Es va realitzar una escomesa nova perquè tot el CPD fos independent de les instal·lacions de l’edifici i aquesta escomesa commuta amb el generador en cas de fallada elèctrica.

Esquema gràfic d’instal·lació:

Dins el projecte de dotar el CPD de l’ajuntament de Santander de redundància en el subministrament elèctric i de refrigeració es va realitzar la instal·lació d’una plataforma DCIM Schneider-APC Data Center Expert per a la integració de tots els equips de l’CPD aconseguint un punt de trobada de tota la informació de les infraestructures CPD que els sustenten.

 

En l’actualitat, el CPD de l’ajuntament de Santander ha passat a disposar d’un dels centres de dades més segurs pel que fa a riscos físics. Ara estan controlats riscos com foc, aigua, esfondraments, accés no autoritzat, etc. A més de disposar de la seva pròpia font d’energia elèctrica amb el grup electrogen així com dos SAIs independents per a cada línia d’alimentació A + B incloent diversos equips de transferència automàtica per als equips que només disposen d’una única font d’alimentació. A més d’aconseguir una redundància total en el sistema de climatització CPD d’alta eficiència amb la incorporació de refredadores d’aigua Free Cooling amb compressors inverter unit a les unitats inRow APC Schneider la sèrie H per treballar amb alta temperatura de l’aigua 12-15º i aconseguir un aprofitament energètic important.

La plataforma DCIM totalment operativa i integrada per tècnics de Socored confereix a el conjunt d’infraestructures CPD d’una plataforma moderna, intuïtiva i un punt de trobada als responsables d’informàtica no només per a una fotografia o la informació instantània de situació sinó com un “gravador” de la història de tots els dispositius i infraestructures CPD. Això permet als tècnics conèixer l’evolució dels sistemes: hores de funcionament refredadores, percentatge d’ús i treball, temperatures i càrregues, evolució en les càrregues dels SAIs, com afecta a l’autonomia de les bateries, nombre de parades o fallades elèctriques en la xarxa, consums de combustible en grup electrogen, … infinitat de dades que ajuden a conèixer l’estat i avançar-se a possibles problemes.

Ramon Pellicer de la Torre – rpellicer@socored.es

Socored IT Solutions, S.A.

https://www.dcd.media/noticias/el-ayuntamiento-de-santander-renovar%C3%A1-su-data-center/