Top
sistemas automáticos de detección de incendios

Sistemes automàtics de detecció d’incendis al CPD

Els centres de processament de dades són essencials per a les operacions de les empreses. Com que s’utilitzen per emmagatzemar i resguardar informació i dades sensibles, és important comptar amb un servei de manteniment especialitzat que permeti prevenir problemes a futur i instal·lar sistemes automàtics de detecció d’incendis en CPD.

Hi ha diverses empreses de l’àrea de tecnologia de la informació dedicades al disseny, creació i manteniment de centres de processament de dades, com és el cas de Socored IT Solutions, recolzada per més de trenta anys de treball ininterromput brindant serveis de qualitat a més de dues-centes companyies.

Socored brinda l’acompanyament necessari a la teva empresa per garantir el funcionament correcte del mini data center. Un servei essencial per assegurar la continuïtat, disponibilitat i eficiència del CPD és la instal·lació d’un sistema automàtic que permeti detectar i prevenir la irrupció d’un incendi al data center.

Sistema de detecció dincendis: Com funciona?

Els centres de processament de dades estan compostos per un conjunt d’elements propensos als incendis, com ara cables, components electrònics i fonts d’alimentació. Si a això se li afegeix la constant generació de calor, derivada del seu funcionament continu, comprendrem la importància de prendre accions preventives.

Una alternativa eficient és el sistema automàtic de detecció d’incendis, un element fonamental per prevenir i extingir el foc que es podria originar dins d’un CPD. Per a una prevenció integral, cal tenir en compte una sèrie daspectes clau.

Protecció passiva

Consisteix a fer manteniment preventiu i predictiu que permeti verificar l’estat periòdic dels diferents elements del CPD.

A més, és vital l’acondicionament dels cablejats i canonades, i la correcta disposició dels sistemes de ventilació i refrigeració.

Detecció

És important prevenir l’aparició de foc per evitar danys a l’estructura del data center i la conseqüent pèrdua de dades. Els sistemes automàtics de detecció d’incendis són tan sensibles que els poden detectar fins i tot abans que es produeixin

Tipus de sistemes de detecció d’incendis

Hi ha diferents tipus de sistemes de detecció d’incendis a CPD. Aquí us presentem els més utilitzats.

Central automàtica de detecció d’incendis

És la que rep, processa i executa la informació provinent dels detectors i polsadors distribuïts al CPD. Això permet activar les prealarmes o alarmes, i fins i tot iniciar el procés dextinció.

Detecció precoç

Aquest sistema està dirigit a analitzar de manera permanent l’estat de l’aire que circula internament als centres de processament de dades.

Com ho fa? Aspira l’aire i l’envia a un sensor. Així, s’aconsegueix reduir els temps de resposta i optimitzar la fiabilitat del sistema.

Sensors d’incendi

Els detectors o sensors dincendi de CPD poden ser de dos tipus, òptics o iònics. Són elements que es fan servir per detectar les partícules que genera la combustió, tant visibles com invisibles, accelerant el temps de resposta dels equips dextinció.