Top
Edge Computing

Sistemes automàtics de detecció d’incendis al CPD

La revolució tecnològica no s’atura. Per contra, les notícies de nous avenços irrompen a ritme de vertigen en el nostre dia a dia, aconseguint millores en processos productius cada cop més sofisticats i optimitzant el funcionament intern de les empreses. La darrera novetat? Disseny d’infraestructures Edge Computing.

El processament de dades a les empreses ja mai serà el mateix. Amb el sorgiment d’aquesta nova manera de comprendre i administrar un aspecte tan vital per a qualsevol companyia com ho és el maneig de dades i informació, els vells paradigmes cauran en desús de forma gradual fins a cedir el protagonisme absolut a aquesta nova filosofia.

El significatiu increment de les inversions realitzades per les empreses a nivell global per emmotllar-se a les noves tecnologies, com ara la instal·lació de mini data center, deixen al descobert la direcció cap a la qual es dirigeixen les darreres tendències tecnològiques. Per garantir l’èxit empresarial, és elemental fluir i emmotllar-se als canvis.

Què és el processament de dades?

Per entendre què parlem quan esmentem les infraestructures Edge Computing, primer hem d’indagar en els principis més essencials d’aquest rubro.

Per això és important saber que el processament de dades consisteix, bàsicament, en l’obtenció de dades per transformar-les en informació útil, beneficiós i rellevant.

El flux és seqüencial. Primer es recopilen les dades a partir de diverses fonts per després preparar-les i organitzar-les. Després s’avança en el processament mitjançant algoritmes de machine learning.

El resultat? Informació valuosa que l’empresa pot fer servir per millorar els seus processos interns o en el desenvolupament de nous productes i serveis.

En què consisteixen les infraestructures Edge Computing?

Per posar-ho en termes pràctics, l’Edge Computing planteja la instal·lació de data center dins de les empreses per efectuar el processament de les dades al mateix lloc d’origen i no al núvol.

Aquest canvi de paradigma dispara dos beneficis directes: la reducció de la latència (temps danàlisi i resposta) i del consum energètic.

Els seus avantatges no s’acaben allà. L’Edge Computing també afavoreix l’escalabilitat de la inversió en infraestructura, ja que permet distribuir l’emmagatzematge de les dades i el tractament en diferents locacions.

A més, ofereix més seguretat (en reduir el risc del robatori de dades) i eficiència (es poden treballar milers de dades gairebé en temps real).

Socored, el teu aliat a IT

Amb més de trenta anys d’experiència en el disseny, la construcció i el manteniment de centres de processament de dades, Socored IT Solutions ofereix un enfocament integral que involucra una planificació detallada de les infraestructures necessàries per a la teva empresa.

Amb el suport d’un equip professional i expert, la disponibilitat i eficiència de la teva data center estan completament garantits, ja que només implementen materials de primera qualitat per satisfer els més alts estàndards de certificació nacional i internacional.